WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?

SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Bir yıl veya daha fazla süreyle kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm  olmamak,

2)  Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından affa uğramış olsa bile mahkûm olmamak,

3)  Güvenlik soruşturması olumlu olmak. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

Çalışma izni Madde 11¬ (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011¬6215/2 md.) (Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir. (Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011¬6215/2 md.) (Ek fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.

AÇIKLAMA :
Haklarında mahkeme işlemi olanların öncelikle Ata KIZILAY Güvenlik Eğitim İdare’ye danışmaları tavsiye edilir.

Kursiyer olmak için yaşta  üst sınır kesinlikle yoktur Lakin  SİLAHSIZ Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için en az 18 yaşını ay ve gün olarak bitirmiş 19 yaşından gün almış olmak gerekir, SİLAHLI Güvenlik Görevlisi olabilmek için en az  21 yaşını ay ve gün olarak bitirmiş   22 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Yaş mevzusunu eğitim kurumuna danışıp netleştirmek önemlidir.

Fark etmez! Silah dersini istediğiniz ilden  ve istediğniz eğitim kurumundan alabilirsiniz!

En az ortaokul ( 8 yıllık ilköğretim) mezunu olanlar, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olabilir . En az lise mezunu olanlar,  silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olabilir. Lise , önlisans, lisans mezunları istekleri doğrultusunda silahsız veya silahlı kursa katılabilirler!

3 Günlük 20 ders saatlik proğramına uygun Sadece silah bilgisi ve atış dersi eğitimi almanız,  25 soruluk yazılı ve 5 mermi atışlık uygulamalı sınavda başarı ortalamasını yakalamanız gerekir.

Hayır yeni beş yıllık süre verilmez. Silahsız kimlikte yazılı  geçerlilik süresi tarihi değişmeden  silahlı kimliğe  yazılır. ÖGG Kimliğin sadece statüsü değişmiş olacaktır.

  • 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • 1 Adet diploma fotokopisi
  • 6 Adet vesikalık fotoğraf
  • 1 Adet sağlık raporu aslı 

SİLAHLI GÜVENLİK ADAYLARINDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

(DEVLET HASTANESİNDEN ALINMASI GEREKİR)

Psikiyatri : Psikiyatrik bir durum veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol , uyuşturucu bağımlılığı olmamak gerekir.

Nöroloji : Güvenlik görevini engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak gerekir

Göz :  İleri görme kusuru veya Körlük durumu olmamak. Göz bozukluğu Doktor müsadesi  oranında gözlüklü olabilir.

Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Güvenlik görevine engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak grekir

Ortopedi : Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak gerekir.

SİLAHSIZ  GÜVENLİK ADAYLARINDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

(DEVLET HASTENESİNDEN ALINMALI)

a. Psikiyatri :Psikiyatrik bir durum veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol , uyuşturucu bağımlılığı olmamak gerekir.

b. Nöroloji :Güvenlik görevini engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak gerekir

c. Göz : İleri görme kusuru veya Körlük durumu olmamak. Göz bozukluğu Doktor müsadesi  oranında gözlüklü olabilir.

d. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

Kursiyer olmak için Boy ve Kilo ile ilgili herhangi bir husus yoktur. Boy Kilo mevzusu iş başvurusunda dikkate alınabilmektedir.

Askerlik şartı yoktur. Askerlik yapmamış olsanız bile güvenlik kursuna katılıp sertifika ve müteakiben ÖGG kimlik kartı alabilirsiniz.

Temel eğitimin yazılı sınavında; SİLAHSIZ Kursu katılanlar  100 sorudan oluşan  her biri 1 puan olan test usulu   sınavda  başarılı olabilmek için en az 60 soru doğru cevap vermek gerekmektedir , SİLAHLI Kurs görenler silah dersi dışındaki  diğer derslerden her biri 1 puan olan test usulü  100 sorudan en az 50 adedi doğru bilmesi  gerekir.Ayrıca test usulü sınavda her biri 2 puan olan 25 silah Bilgisi ve Atış Dersi sorularından 50 puan alması şartı ile her biri 10 puan olan 5 mermilik Silah Uygulamalı atış  Sınavının 5 adet atışından 50 puan olan toplam 100 puandan en az 50 almak kaydıyla genel  sınavın toplam  puanı olan 200 puandan en az 120 puan almak ve ikiye bölünerek aritmetik ortalamanın en az 60 olaması gerekir.

Sınavdan Başarısız olma durumunda  tekrar gireceğiniz  sınavlar için  polis akademisi hesabına yatan sınav ücretini yatırmak kaydıyla sınavlara gireceksiniz.

Eğitim süreniz Tamamlandığında takip eden dört sınav hakkını elde etmiş  oluyorsunuz. Başarısız olduğunuz takdirde üç sınav hakkınız daha vardır. Sınava katılıp katılmama durumunuzda da haklarınızı kullanmış oluyorsunuz. Girmediğiniz sınav için hak tekrar verilmez.

20 ders saatlik silah eğitimine müteakip  özel atış  poligonunda yapılan atıştır. Atış öğretmenleri nezaretinde 25 mermi ile öğretici atış  yapılır. En az 15 merminin hedefte olması şartı ile eğitim atışı tamamlanır!

Sınav tarihine 15-20 gün kala EGM özel güvenlik dairesi web sayfasından veya Emniyetin eğitim kurumunuza liste teslimine müteakip eğitim kurumundan öğrenebilirsiniz. Eğitim kurumu sınava bir hafta kala ”SINAV GİRİŞ BELGESİ”ni dağıtmaya başlar , en geç sınava bir gün öncesi belgenizi almak zorundasınız.!

Sertifika almak için kursu istediğiniz ilde alabilirsiniz, lakin ÖGG kimlik müracaatını Nufüs Kayıt Sisteminde kayıtlı olduğunuz ilde yapmanız gerekecektir.

ANKARA’ da Güvenlik soruşturmaları maalesef 2 ve 3 ayı bulmaktadır. Diğer illerde farklı olabilmekte bazen süre kısa sürmektedir.

Özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine mazeretli /mazeretsiz devam zorunluluğu vardır.  Mazeretini belgelemeyen  bulunmaksızın her dersin % 10’undan fazlasına devam etmeyenler ile  Silah dersi ayrı olmak kaydıyla  diğer tüm derslerde  genel toplamda %10 devamsızlık oluşursa, başarısız sayılır.

5188 Sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun çıkarılmış birleştirilmiş genelgeye istinaden  Eğitim kurumlarının iş garantisi vermesi hem yasaklanmıştır. Vaadde bulunan yerler gerçeğe aykırıdır.

Bir yıl kala içerisine girilince kanun gereği yenileme eğitimine katılabilirsiniz lakin 2016 yılı başından itibaren son düzenleme gereği girdiğiniz sınav günü itibari ile 5 yıllık süre başlayacağı için mümkünse gitmek istediğiniz eğitim kurumumuza danışarak mağduriyet yaşamayacağınız en yakın sınava girilmesi uygun olacaktır.  Kimlik geçerlilik  süresi geçenlerin kimliği yetkisiz durumuz düşmüş olur onlarda  yenileme eğitimi almaları gerekir.